Branding | huisstijl

vzw Ontmoeting
Ontspanning Kanker

vzw OK (Ontmoeting Ontspanning Kanker) organiseert ontmoetings- en ontspanningsmomenten, zoals aquagym, uitstappen, workshops voor kankerpatiënten, hun partner en verzorgers.

Omdat de huisstijl verouderd was, heb ik deze nieuw leven ingeblazen. Het logo is opgebouwd uit twee sterke delen die samen symbool staan voor wie ze zijn. Het woordbeeld bestaat uit de volledige naam van de vzw. Het woord “kanker” wordt opgelicht door de groene kleur. Ondanks dat de kleinere weergave, is het nog altijd prominent aanwezig.Het woord zit opgesloten, wat wijst op het gevoel dat kankerpatiënten ervaren met de ziekte. Dat is ook één van de grote redenen waarom deze vereniging opgericht werd, zodat de mensen even kunnen “ontsnappen” aan hun ziekte door tal van activiteiten en ontspanningsmomenten.

Het beeldmerk representeert een ineenstrengeling van verschillende elementen, wat wijst op het samenhorigheidsgevoel -doordat je omringt bent met andere lotgenoten- dat heerst binnen de vereniging.

De keuze van de kleuren versterken deze boodschap. Het groen staat voor hoop, ontspanning, en vrijheid maar ook voor betrouwbaarheid en behulpzaamheid. De onderlinge elementen die één harmonisch geheel vormen, symboliseren de visie van de vereniging.

Tenslotte werd de huisstijl uitgebreid met visitekaartjes, posters, briefhoofden, brochures, flyers, gadgets, voertuigbestickering, vlaggen, een ontwerp voor hun website, ... Hieronder kan je de volledige huisstijlgids bekijken